logo-big

NKN sang MATIC Giao dịch

Hiện không có

Về NKN

 • Tên: NKN

 • Biểu tượng: NKN

 • Nguồn cung lưu thông: 700 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 310

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 071 428 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,82 %

Về Polygon

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 300 233 510 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,39 %

NKN sang MATIC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp