logo-big

CRO so với MKR so sánh

Hiện không có

Về CRO

 • Tên: Cronos

 • Biểu tượng: CRO

 • Nguồn cung lưu thông: 25 263 014 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 30 263 014 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 613 947 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,021 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,7 %

Về MKR

 • Tên: Maker

 • Biểu tượng: MKR

 • Nguồn cung lưu thông: 977 631 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 005 577 $

 • Xếp hạng cmc: 64

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 462 272 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,6 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan