logo-big

DASH sang KNC Giao dịch

Hiện không có

Về Dash

 • Tên: Dash

 • Biểu tượng: DASH

 • Nguồn cung lưu thông: 10 946 372 $

 • Nguồn cung tối đa: 18 900 000 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 63 094 597 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,29 %

Về Kyber Network

 • Tên: Kyber Network

 • Biểu tượng: KNC

 • Nguồn cung lưu thông: 0 $

 • Nguồn cung tối đa: 226 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 6 157

 • Lưu lượng trong 24h qua: 601 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,6 %

DASH sang KNC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp