DAI sang THETA Giao dịch

Hiện không có

Về Dai

 • Tên Dai

 • Biểu tượng DAI

 • Nguồn cung lưu thông 7 271 397 800 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 15

 • Lưu lượng trong 24h qua 493 100 580 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,05 %

Về THETA

 • Tên THETA

 • Biểu tượng THETA

 • Nguồn cung lưu thông 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 41

 • Lưu lượng trong 24h qua 65 256 465 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,72 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -8,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -11 %

DAI sang THETA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp