WRX so với SOL so sánh

Hiện không có

Về WRX

 • Tên WazirX

 • Biểu tượng WRX

 • Nguồn cung lưu thông 381 856 870 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 284

 • Lưu lượng trong 24h qua 5 977 110,7 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -4,5 %

Về SOL

 • Tên Solana

 • Biểu tượng SOL

 • Nguồn cung lưu thông 348 812 910 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 9

 • Lưu lượng trong 24h qua 908 758 660 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan