logo-big

CAKE sang SXP Giao dịch

Hiện không có

Về PancakeSwap

 • Tên: PancakeSwap

 • Biểu tượng: CAKE

 • Nguồn cung lưu thông: 165 397 780 $

 • Nguồn cung tối đa: 750 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 67

 • Lưu lượng trong 24h qua: 39 395 137 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,3 %

Về Swipe

 • Tên: Swipe

 • Biểu tượng: SXP

 • Nguồn cung lưu thông: 553 260 570 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 168

 • Lưu lượng trong 24h qua: 11 739 484 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,5 %

CAKE sang SXP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp