HOT so với HNT so sánh

Hiện không có

Về HOT

 • Tên Holo

 • Biểu tượng HOT

 • Nguồn cung lưu thông 173 342 970 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 92

 • Lưu lượng trong 24h qua 36 200 657 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,8 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 18 %

Về HNT

 • Tên Helium

 • Biểu tượng HNT

 • Nguồn cung lưu thông 123 271 190 $

 • Nguồn cung tối đa 223 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 48

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 868 273,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan