logo-big

SNX sang ETH Giao dịch

Hiện không có

Về Synthetix

 • Tên: Synthetix

 • Biểu tượng: SNX

 • Nguồn cung lưu thông: 247 441 030 $

 • Nguồn cung tối đa: 308 069 420 $

 • Xếp hạng cmc: 75

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 057 638 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,9 %

Về Ethereum

 • Tên: Ethereum

 • Biểu tượng: ETH

 • Nguồn cung lưu thông: 122 373 870 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 2

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 125 771 300 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,85 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,9 %

SNX sang ETH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp