ADA sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 752 565 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 712 473 310 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,97 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 5,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 4,7 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 115 762 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 21 437 053 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,05 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 3,3 %

ADA sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp