logo-big

XTZ so với LTC so sánh

Hiện không có

Về XTZ

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 925 609 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 51

 • Lưu lượng trong 24h qua: 31 630 198 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 5,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,73 %

Về LTC

 • Tên: Litecoin

 • Biểu tượng: LTC

 • Nguồn cung lưu thông: 72 190 753 $

 • Nguồn cung tối đa: 84 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 856 073 050 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,16 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan