logo-big

MDS so với ARK so sánh

Hiện không có

Về MDS

 • Tên: MediShares

 • Biểu tượng: MDS

 • Nguồn cung lưu thông: 1 310 099 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 725

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 933,77 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 4,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,79 %

Về ARK

 • Tên: Ark

 • Biểu tượng: ARK

 • Nguồn cung lưu thông: 142 992 250 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 395

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 014 146,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,86 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -7,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan