logo-big

BNB so với MATIC so sánh

Hiện không có

Về BNB

 • Tên: BNB

 • Biểu tượng: BNB

 • Nguồn cung lưu thông: 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 5

 • Lưu lượng trong 24h qua: 915 155 120 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,8 %

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 13

 • Lưu lượng trong 24h qua: 467 593 810 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,38 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan