logo-big

WAN so với ONT so sánh

Hiện không có

Về WAN

 • Tên: Wanchain

 • Biểu tượng: WAN

 • Nguồn cung lưu thông: 196 092 850 $

 • Nguồn cung tối đa: 210 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 431

 • Lưu lượng trong 24h qua: 778 152,87 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,037 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7,8 %

Về ONT

 • Tên: Ontology

 • Biểu tượng: ONT

 • Nguồn cung lưu thông: 875 249 520 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 155

 • Lưu lượng trong 24h qua: 15 524 498 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,071 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan