SHIB sang SUSHI Giao dịch

Hiện không có

Về SHIBA INU

 • Tên SHIBA INU

 • Biểu tượng SHIB

 • Nguồn cung lưu thông 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 12

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 028 032 100 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,46 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 20 %

Về Sushi

 • Tên Sushi

 • Biểu tượng SUSHI

 • Nguồn cung lưu thông 127 244 440 $

 • Nguồn cung tối đa 250 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 154

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 607 912 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -13 %

SHIB sang SUSHI Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp