logo-big

BTC sang LINK Giao dịch

Hiện không có

Về Bitcoin

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 165 675 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 38 457 088 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,09 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,5 %

Về Chainlink

 • Tên: Chainlink

 • Biểu tượng: LINK

 • Nguồn cung lưu thông: 491 599 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 22

 • Lưu lượng trong 24h qua: 438 742 480 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,09 %

BTC sang LINK Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp