logo-big

WAVES sang TFUEL Giao dịch

Hiện không có

Về Waves

 • Tên: Waves

 • Biểu tượng: WAVES

 • Nguồn cung lưu thông: 110 029 240 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 109

 • Lưu lượng trong 24h qua: 71 972 438 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,07 %

Về Theta Fuel

 • Tên: Theta Fuel

 • Biểu tượng: TFUEL

 • Nguồn cung lưu thông: 5 301 214 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 112

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 418 734 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,9 %

WAVES sang TFUEL Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp