logo-big

XLM so với WAVES so sánh

Hiện không có

Về XLM

 • Tên: Stellar

 • Biểu tượng: XLM

 • Nguồn cung lưu thông: 26 273 096 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 50 001 807 000 $

 • Xếp hạng cmc: 28

 • Lưu lượng trong 24h qua: 62 915 518 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,084 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,1 %

Về WAVES

 • Tên: Waves

 • Biểu tượng: WAVES

 • Nguồn cung lưu thông: 110 517 150 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 123

 • Lưu lượng trong 24h qua: 121 132 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,49 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan