DAI sang BTC Giao dịch

Hiện không có

Về Dai

 • Tên Dai

 • Biểu tượng DAI

 • Nguồn cung lưu thông 7 508 886 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 364 214 110 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,04 %

Về Bitcoin

 • Tên Bitcoin

 • Biểu tượng BTC

 • Nguồn cung lưu thông 19 115 675 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 1

 • Lưu lượng trong 24h qua 18 963 547 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,29 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

DAI sang BTC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp