logo-big

SOL so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 371 526 360 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 11

 • Lưu lượng trong 24h qua: 792 327 200 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 13 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 15 867 699 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 82

 • Lưu lượng trong 24h qua: 50 488 520 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,061 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan