logo-big

MANA so với DNT so sánh

Hiện không có

Về MANA

 • Tên: Decentraland

 • Biểu tượng: MANA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 855 084 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 120 882 560 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,4 %

Về DNT

 • Tên: district0x

 • Biểu tượng: DNT

 • Nguồn cung lưu thông: 600 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 532

 • Lưu lượng trong 24h qua: 737 399,9 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,37 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,022 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,9 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan