logo-big

BLZ sang XRP Giao dịch

Hiện không có

Về Bluzelle

 • Tên: Bluzelle

 • Biểu tượng: BLZ

 • Nguồn cung lưu thông: 340 999 970 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 530

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 849 554 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,7 %

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 260 446 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 868 415 150 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,24 %

BLZ sang XRP Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp