logo-big

COMP so với UNI so sánh

Hiện không có

Về COMP

 • Tên: Compound

 • Biểu tượng: COMP

 • Nguồn cung lưu thông: 7 267 152 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 99

 • Lưu lượng trong 24h qua: 20 575 545 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,28 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,8 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Về UNI

 • Tên: Uniswap

 • Biểu tượng: UNI

 • Nguồn cung lưu thông: 762 209 330 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 17

 • Lưu lượng trong 24h qua: 66 269 835 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,0016 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan