logo-big

OGN so với THETA so sánh

Hiện không có

Về OGN

 • Tên: Origin Protocol

 • Biểu tượng: OGN

 • Nguồn cung lưu thông: 507 432 910 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 286

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 827 123 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,78 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -4,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,46 %

Về THETA

 • Tên: Theta Network

 • Biểu tượng: THETA

 • Nguồn cung lưu thông: 1 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 42 761 681 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan