ADA sang ETC Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 739 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 535 426 680 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,35 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,1 %

Về Ethereum Classic

 • Tên Ethereum Classic

 • Biểu tượng ETC

 • Nguồn cung lưu thông 136 231 030 $

 • Nguồn cung tối đa 210 700 000 $

 • Xếp hạng cmc 19

 • Lưu lượng trong 24h qua 754 849 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1,7 %

ADA sang ETC Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp