logo-big

XRP sang CHZ Giao dịch

Hiện không có

Về XRP

 • Tên: XRP

 • Biểu tượng: XRP

 • Nguồn cung lưu thông: 50 290 029 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 100 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 7

 • Lưu lượng trong 24h qua: 830 678 770 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,01 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,2 %

Về Chiliz

 • Tên: Chiliz

 • Biểu tượng: CHZ

 • Nguồn cung lưu thông: 6 137 379 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc: 42

 • Lưu lượng trong 24h qua: 176 219 710 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,07 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -8,4 %

XRP sang CHZ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp