ADA sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên Cardano

 • Biểu tượng ADA

 • Nguồn cung lưu thông 33 752 565 000 $

 • Nguồn cung tối đa 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 7

 • Lưu lượng trong 24h qua 821 076 820 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,06 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 0,73 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 6,8 %

Về Elrond

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 22 988 293 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 42

 • Lưu lượng trong 24h qua 53 560 304 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 13 %

ADA sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp