logo-big

DigixDAO (DGD) tỉ giá

Giá cho ngày hôm nay

99,552 USD -0,08%

0,00430652 BTC 0,07%

Vốn hóa thị trường
7,354,243 $
Lưu lượng trong 24h qua
0 $
  • Tên: DigixDAO

  • Biểu tượng: DGD

  • Nguồn cung lưu thông: 73 874 $

  • Nguồn cung tối đa: 0 $

  • Xếp hạng cmc: 846

  • Lưu lượng trong 24h qua: 0 $

  • Phần trăm thay đổi 1h: 0,06 %

  • Phần trăm thay đổi 24h: -0,08 %

  • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 44 %

Đứng đầu Giao dịch:

So với các cặp