BAT so với ALGO so sánh

Hiện không có

Về BAT

 • Tên Basic Attention Token

 • Biểu tượng BAT

 • Nguồn cung lưu thông 1 497 998 700 $

 • Nguồn cung tối đa 1 500 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 69

 • Lưu lượng trong 24h qua 47 005 768 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -4,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -7,6 %

Về ALGO

 • Tên Algorand

 • Biểu tượng ALGO

 • Nguồn cung lưu thông 6 889 807 600 $

 • Nguồn cung tối đa 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 31

 • Lưu lượng trong 24h qua 77 933 094 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5,7 %

Tìm kiếm có liên quan

Các câu hỏi thường gặp

Giao dịch có liên quan