logo-big

ADA sang 1INCH Giao dịch

Hiện không có

Về Cardano

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 446 665 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 9

 • Lưu lượng trong 24h qua: 257 075 430 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,04 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,12 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,15 %

Về 1inch

 • Tên: 1inch

 • Biểu tượng: 1INCH

 • Nguồn cung lưu thông: 657 716 280 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 86

 • Lưu lượng trong 24h qua: 21 949 160 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,23 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,7 %

ADA sang 1INCH Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp