logo-big

BNT so với AVAX so sánh

Hiện không có

Về BNT

 • Tên: Bancor

 • Biểu tượng: BNT

 • Nguồn cung lưu thông: 198 857 640 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 257

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 810 710,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,054 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,69 %

Về AVAX

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 310 566 570 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 18

 • Lưu lượng trong 24h qua: 122 631 020 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,75 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan