logo-big

QKC so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về QKC

 • Tên: QuarkChain

 • Biểu tượng: QKC

 • Nguồn cung lưu thông: 6 399 906 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 331

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 047 662,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,34 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 5,3 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 15 867 699 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 85

 • Lưu lượng trong 24h qua: 43 905 751 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,31 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan