logo-big

CHR so với WAX so sánh

Hiện không có

Về CHR

 • Tên: Chromia

 • Biểu tượng: CHR

 • Nguồn cung lưu thông: 567 369 440 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 284

 • Lưu lượng trong 24h qua: 6 457 335,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,48 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,083 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,7 %

Về WAX

 • Tên: WAX

 • Biểu tượng: WAX

 • Nguồn cung lưu thông: 2 286 402 200 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 151

 • Lưu lượng trong 24h qua: 14 220 130 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,15 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,93 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan