logo-big

XTZ so với NEAR so sánh

Hiện không có

Về XTZ

 • Tên: Tezos

 • Biểu tượng: XTZ

 • Nguồn cung lưu thông: 919 120 420 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 46

 • Lưu lượng trong 24h qua: 12 654 467 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,13 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,94 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -1,7 %

Về NEAR

 • Tên: NEAR Protocol

 • Biểu tượng: NEAR

 • Nguồn cung lưu thông: 835 336 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 32

 • Lưu lượng trong 24h qua: 64 276 013 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,64 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan