logo-big

FTT so với KLAY so sánh

Hiện không có

Về FTT

 • Tên: FTX Token

 • Biểu tượng: FTT

 • Nguồn cung lưu thông: 328 895 110 $

 • Nguồn cung tối đa: 352 170 020 $

 • Xếp hạng cmc: 209

 • Lưu lượng trong 24h qua: 7 923 505,4 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6 %

Về KLAY

 • Tên: Klaytn

 • Biểu tượng: KLAY

 • Nguồn cung lưu thông: 3 027 740 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 69

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 614 944 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,22 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -6,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan