SHIB sang CHZ Giao dịch

Hiện không có

Về SHIBA INU

 • Tên SHIBA INU

 • Biểu tượng SHIB

 • Nguồn cung lưu thông 549 063 280 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 15

 • Lưu lượng trong 24h qua 203 289 800 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,54 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,48 %

Về Chiliz

 • Tên Chiliz

 • Biểu tượng CHZ

 • Nguồn cung lưu thông 6 000 387 500 $

 • Nguồn cung tối đa 8 888 888 900 $

 • Xếp hạng cmc 58

 • Lưu lượng trong 24h qua 144 694 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,92 %

 • Phần trăm thay đổi 24h 4,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 22 %

SHIB sang CHZ Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp