BNB sang VRA Giao dịch

Hiện không có

Về Binance coin

 • Tên Binance coin

 • Biểu tượng BNB

 • Nguồn cung lưu thông 161 337 260 $

 • Nguồn cung tối đa 200 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 5

 • Lưu lượng trong 24h qua 1 029 247 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,62 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -0,85 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -0,52 %

Về Verasity

 • Tên Verasity

 • Biểu tượng VRA

 • Nguồn cung lưu thông 10 343 094 000 $

 • Nguồn cung tối đa 110 356 470 000 $

 • Xếp hạng cmc 345

 • Lưu lượng trong 24h qua 11 036 242 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,6 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -3,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,7 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp