logo-big

SRM so với WAVES so sánh

Hiện không có

Về SRM

 • Tên: Serum

 • Biểu tượng: SRM

 • Nguồn cung lưu thông: 263 244 670 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 161 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 280

 • Lưu lượng trong 24h qua: 28 017 407 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,0093 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 1,3 %

Về WAVES

 • Tên: Waves

 • Biểu tượng: WAVES

 • Nguồn cung lưu thông: 110 517 150 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 126

 • Lưu lượng trong 24h qua: 109 476 250 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,97 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan