AVAX sang DATA Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên Avalanche

 • Biểu tượng AVAX

 • Nguồn cung lưu thông 284 942 580 $

 • Nguồn cung tối đa 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 13

 • Lưu lượng trong 24h qua 477 283 530 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,93 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -2,2 %

Về Streamr DATAcoin

 • Tên Streamr DATAcoin

 • Biểu tượng DATA

 • Nguồn cung lưu thông 767 121 870 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 538

 • Lưu lượng trong 24h qua 4 065 783 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -0,7 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày -5 %

AVAX sang DATA Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp