logo-big

MATIC so với SOL so sánh

Hiện không có

Về MATIC

 • Tên: Polygon

 • Biểu tượng: MATIC

 • Nguồn cung lưu thông: 8 734 317 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 10

 • Lưu lượng trong 24h qua: 176 171 750 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,17 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,3 %

Về SOL

 • Tên: Solana

 • Biểu tượng: SOL

 • Nguồn cung lưu thông: 363 835 810 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 15

 • Lưu lượng trong 24h qua: 144 493 940 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,33 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan