logo-big

AVAX sang WXT Giao dịch

Hiện không có

Về Avalanche

 • Tên: Avalanche

 • Biểu tượng: AVAX

 • Nguồn cung lưu thông: 300 720 850 $

 • Nguồn cung tối đa: 720 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 18

 • Lưu lượng trong 24h qua: 182 984 070 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,25 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -5,6 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,2 %

Về Wirex Token

 • Tên: Wirex Token

 • Biểu tượng: WXT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 000 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 362

 • Lưu lượng trong 24h qua: 64 106 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,03 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,77 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -0,47 %

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp