TFUEL sang ZEN Giao dịch

Hiện không có

Về Theta Fuel

 • Tên Theta Fuel

 • Biểu tượng TFUEL

 • Nguồn cung lưu thông 5 301 214 400 $

 • Nguồn cung tối đa 0 $

 • Xếp hạng cmc 103

 • Lưu lượng trong 24h qua 22 500 546 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -2,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 11 %

Về Horizen

 • Tên Horizen

 • Biểu tượng ZEN

 • Nguồn cung lưu thông 12 712 644 $

 • Nguồn cung tối đa 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 136

 • Lưu lượng trong 24h qua 22 435 669 $

 • Phần trăm thay đổi 1h -2,9 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 2,4 %

TFUEL sang ZEN Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp