logo-big

ADX so với PAY so sánh

Hiện không có

Về ADX

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 559

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 599 758,3 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,11 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 4,1 %

Về PAY

 • Tên: TenX

 • Biểu tượng: PAY

 • Nguồn cung lưu thông: 205 218 260 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 1 053

 • Lưu lượng trong 24h qua: 17 873,128 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,45 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -3,1 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan