logo-big

ONE so với FTM so sánh

Hiện không có

Về ONE

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 13 083 283 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 113

 • Lưu lượng trong 24h qua: 51 071 757 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 12 %

Về FTM

 • Tên: Fantom

 • Biểu tượng: FTM

 • Nguồn cung lưu thông: 2 776 597 600 $

 • Nguồn cung tối đa: 3 175 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 41

 • Lưu lượng trong 24h qua: 404 225 370 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,42 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -6,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -11 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan