logo-big

ADA so với TLM so sánh

Hiện không có

Về ADA

 • Tên: Cardano

 • Biểu tượng: ADA

 • Nguồn cung lưu thông: 34 609 714 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 45 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 8

 • Lưu lượng trong 24h qua: 269 945 150 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,44 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,9 %

Về TLM

 • Tên: Alien Worlds

 • Biểu tượng: TLM

 • Nguồn cung lưu thông: 3 353 498 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 10 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 314

 • Lưu lượng trong 24h qua: 16 810 336 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,41 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -3,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 9,3 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan