logo-big

ICX so với ZIL so sánh

Hiện không có

Về ICX

 • Tên: ICON

 • Biểu tượng: ICX

 • Nguồn cung lưu thông: 919 483 100 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 125

 • Lưu lượng trong 24h qua: 3 322 064,2 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,087 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,056 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -2,2 %

Về ZIL

 • Tên: Zilliqa

 • Biểu tượng: ZIL

 • Nguồn cung lưu thông: 13 358 419 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 84

 • Lưu lượng trong 24h qua: 24 339 382 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,19 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: -5,4 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan