logo-big

BTC so với ONE so sánh

Hiện không có

Về BTC

 • Tên: Bitcoin

 • Biểu tượng: BTC

 • Nguồn cung lưu thông: 19 220 125 $

 • Nguồn cung tối đa: 21 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 1

 • Lưu lượng trong 24h qua: 23 552 816 000 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,36 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 1,5 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,3 %

Về ONE

 • Tên: Harmony

 • Biểu tượng: ONE

 • Nguồn cung lưu thông: 12 804 866 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 130

 • Lưu lượng trong 24h qua: 8 454 461 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,21 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,099 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan