logo-big

ALPHA so với ADX so sánh

Hiện không có

Về ALPHA

 • Tên: Alpha Venture DAO

 • Biểu tượng: ALPHA

 • Nguồn cung lưu thông: 750 000 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 276

 • Lưu lượng trong 24h qua: 2 518 768,8 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,048 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 0,84 %

Về ADX

 • Tên: Ambire AdEx

 • Biểu tượng: ADX

 • Nguồn cung lưu thông: 142 557 530 $

 • Nguồn cung tối đa: 150 000 000 $

 • Xếp hạng cmc: 556

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 933 879,1 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,18 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,2 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 7 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan