ZRX sang EGLD Giao dịch

Hiện không có

Về 0x Protocol Token

 • Tên 0x Protocol Token

 • Biểu tượng ZRX

 • Nguồn cung lưu thông 847 496 060 $

 • Nguồn cung tối đa 1 000 000 000 $

 • Xếp hạng cmc 117

 • Lưu lượng trong 24h qua 19 306 395 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 0,83 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -5,1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 1 %

Về Elrond

 • Tên Elrond

 • Biểu tượng EGLD

 • Nguồn cung lưu thông 22 979 911 $

 • Nguồn cung tối đa 31 415 926 $

 • Xếp hạng cmc 43

 • Lưu lượng trong 24h qua 50 512 229 $

 • Phần trăm thay đổi 1h 1 %

 • Phần trăm thay đổi 24h -6,9 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày 9,4 %

ZRX sang EGLD Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp