logo-big

LRC sang OXT Giao dịch

Hiện không có

Về Loopring

 • Tên: Loopring

 • Biểu tượng: LRC

 • Nguồn cung lưu thông: 1 330 133 500 $

 • Nguồn cung tối đa: 1 374 513 900 $

 • Xếp hạng cmc: 85

 • Lưu lượng trong 24h qua: 37 324 691 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,51 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 6,3 %

Về Orchid

 • Tên: Orchid

 • Biểu tượng: OXT

 • Nguồn cung lưu thông: 690 690 080 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 306

 • Lưu lượng trong 24h qua: 5 400 462 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,74 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: 2,3 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 3,5 %

LRC sang OXT Bảng chuyển đổi

Tỷ giá hối đoái mới nhất

Tìm kiếm có liên quan

So với các cặp