logo-big

OMG so với TT so sánh

Hiện không có

Về OMG

 • Tên: OMG Network

 • Biểu tượng: OMG

 • Nguồn cung lưu thông: 140 245 400 $

 • Nguồn cung tối đa: 140 245 400 $

 • Xếp hạng cmc: 136

 • Lưu lượng trong 24h qua: 31 459 866 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: 0,02 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,4 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Về TT

 • Tên: ThunderCore

 • Biểu tượng: TT

 • Nguồn cung lưu thông: 10 026 827 000 $

 • Nguồn cung tối đa: 0 $

 • Xếp hạng cmc: 397

 • Lưu lượng trong 24h qua: 1 903 161,6 $

 • Phần trăm thay đổi 1h: -0,32 %

 • Phần trăm thay đổi 24h: -1,7 %

 • Phần trăm thay đổi 7 ngày: 2,8 %

Tìm kiếm có liên quan

Giao dịch có liên quan